Cloud Virtual Data Center

Điện toán đám mây riêng tốt nhất cho bạn.

Với dịch vụ Cloud VDC (Cloud Virtual Data Center), bạn có thể chạy đám mây của riêng bạn. Bạn có thể tạo ra các Cloud Server theo nhu cầu của bạn để sử dụng hoặc để kinh doanh và bạn chỉ cần trả phí cho những gì bạn sử dụng.

Cloud Virtual Data Center cung cấp cho bạn 1 giao diện quản lý thân thiện giúp bạn dễ dàng quản lý nguồn tài nguyên, Cloud Server bạn khởi tạo. Bạn có thể nâng cấp các Cloud Server chỉ với các thao tác kéo và click chuột đơn giản.

Việc nâng cấp tài nguyên đơn giản giúp bạn có thể linh hoạt trong việc sử dụng và quan trong hơn hết là bạn chỉ trả phí cho những gì bạn sử dụng (chi phí được tính theo giờ sử dụng) giúp bạn có thể tiết kiệm và quản lý được nguồn chi phí.